האתר PASSPORT16.COM   (להלן- האתר) המופעל ע"י אקסון פתרונות בע"מ  ( להלן- החברה) ומשמש גם לצורך בדיקת זכאות לקבלת תעודת לידה פורטוגלית ואזרחות פורטוגלית המשתמעת מכך   (להלן- המוצר ; השירות ) .

האמור בתקנון זה בלשון זכר,  נעשה לשם הנוחות בלבד והתייחסות הינה לזכר ונקבה באופן שווה.

הרכישה או כל פעולה  אחרת המבוצעת באתר, כפופה לתנאי תקנון זה. כמו כן פעולה באתר מהווה הצהרה מצד הגולש באתר  (להלן-  המשתמש ) כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותם והסכים להן ללא כל סייג.

החברה רשאית בכל עת לשנות את הוראות תנאי השימוש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה על כך.

תנאי השימוש העדכניים יפורסמו באופן גלוי באתר .

יודע כי כל שימוש או ניסיון לעשות שימוש באתר לרבות השארת פרטים באתר לצורך יצירת קשר מהווים הסכמה מצד המשתמש לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות המפורטת להלן .

ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש (כולם או חלקם) עליו  לחדול באופן מיידי מכל שימוש באתר.

שימוש באתר

בעצם השימוש באתר ו/או בשירות המשתמש מצהיר כי יעשה באתר ו/או בשירות שימוש אישי בלבד או עבור בני משפחתו של המשתמש, שהשימוש נועד למטרות חוקיות העומדות בכפוף להוראות תנאי השימוש ולהוראות הדין והמשתמש ימנע  מכל שימוש מסחרי באתר או משימוש שעשוי לפגוע בחברה או צד שלישי כפי שייקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה .

אם המשתמש הינו  קטין (מתחת לגיל 18), השירות מותנה בקבלת אישור האפוטרופוס לתנאי השימוש, לרבות למדיניות הפרטיות.

במידה ומהמשתמש מעוניין לבטל את העסקה  וכל עוד החברה לא שלחה את הבקשה לאישור זכאות מ הקהילה  או הבקשה הוגשה אך לא התקבל אישור הקהילה, הלקוח זכאי להחזר כספי מלא.

החברה מתחייבת להגיש את הבקשה לאישור הקהילה תוך 14 ימים ממועד הזנת הנתונים באתר וקבלת כל המסמכים שהקהילה בפורטוגל דורשת  ותשלום המקדמה.

 

הגבלת אחריות

אבטחת מידע ופרטיות

באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" המשתמש  מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

קניין רוחני

דין וסמכות שיפוט